PC Monitoring picture english versionenglish version
entry picture

Popis služieb

Monitoring stavu aktualizácie antivíru

Služba monitoruje či má Váš antivírusový program najnovšiu antivírusovú databázu.

Prečo je to dôležité?

Každý antivírus plní svoju úlohu len dovtedy, dokým vie vyhľadať všetky a teda aj nové vírusy. V momente, keď nemáte najnovšiu antivírusovú databázu, zvyšuje sa riziko, že Váš počítač bude napadnutý novým počítačovým vírusom. Vírus môže spôsobiť poškodenie a dokonca aj stratu Vašich dát uložených v počítači. Zoznam podporovaných antivírusových programov je na Ako to funguje


Monitoring voľného miesta na disku a jeho zmeny

Služba kontroluje aká časť Vášho disku (prípadne diskov) je obsadená dátami a aká časť je ešte voľná. Tak isto zaznamenáva zmeny oproti predchádzajúcemu stavu.

Prečo je to dôležité?

Sledovať voľné miesto na disku je potrebné z viacerých dôvodov. Ak je napríklad na disku, na ktorom máte nainštalovaný systém málo miesta, Váš počítač začína pracovať pomalšie, až v jednom bode prestane pracovať tak ako má.
Taktiež ak Vám zrazu pribudne veľa dát na disku o ktorých neviete, tak to môže znamenať, že sa v počítači dejú veci, ktoré by sa nemali. A aj preto je dôležité sledovať aj zmeny množstva dát na Vašom disku.


Monitorovanie stavu pevného disku

Služba kontroluje S.M.A.R.T. status Vašeho disku. S.M.A.R.T je špeciálna technológia (S.M.A.R.T. - Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology), ktorá dokáže predvídať blížiace sa poruchy na Vašom disku, súvisiace s mechanickým opotrebovaním disku alebo s poškodením povrchu disku. Samozrejme nedokáže predvídať všetky možné poruchy, ale znižuje riziko na minimum.

Prečo je to dôležité?

Pevný disk sa môže pokaziť presne tak ako hocijaká iná vec. Ale keď sa pokazí pevný disk, kde máte uložené dáta a vy nemáte záložnú kópiu, nastáva problém. Existujú firmy, ktoré dokážu Vaše dáta zachrániť, ale tieto služby sú zväčša dosť drahé. Preto je lepšie stav disku priebežne monitorovať a v prípade problémov vymeniť disk za nový, ešte kým sa to dá.


Monitoring pokusov hackerov

Služba monitoruje, či sa niekto nepovolaný nepokúša prihlásiť do Vášho počítača a nesnaží sa zistiť Vaše heslo.

Prečo je to dôležité?

Je zrejme že táto informácia je pre každého majiteľa počítača veľmi dôležitá. Útočník sa môže prebojovať k Vašim dokumentom, heslám do internet bankingu a ukradnúť Vám ich. Keď ste o takejto hrozbe ihneď informovaný, môžete okamžite konať a ochrániť všetko cenné vo Vašom počítači.


Kontrola stavu bezpečnostných záplat

Monitorujene či na Vašom počítači sú nainštalované všetky bezpečnostné záplaty.

Prečo je to dôležité a čo sú vlastne tie záplaty?

Takmer v každom počítačovom programe sa postupom času zistia nejaké chyby. Tieto chyby môžu byť príčinou, prečo program niekedy nepracuje ako má, prípadne sa Váš počítač stáva zraniteľným pred vonkajšími útočníkmi. Preto výrobcovia vydávajú takzvané záplaty, ktoré majú tieto chyby odstrániť a zabrániť prípadným škodám, ktoré by užívateľom mohli vzniknúť. My sledujeme či Váš počítač tieto záplaty nainštalované má alebo nie.


Inštalácia bezpečnostných záplat

Po kontrole stavu bezpečnostných záplat nasleduje ich inštalácia. Môžete si ju zabezpečiť sami, alebo Vám túto službu vieme poskytnúť aj my.

Prečo je to dôležité?

Ide o ochranu Vášho počítača. Inštalácia záplat môže zabrániť problémom, ktoré by mohli spôsobiť bezpečnostné riziko pre Váš počítač a teda aj pre Vaše dáta, prípadne nefunkčnosť niektorých programov.


Monitorovanie prítomnosti kritických chýb v logoch

Monitorovanie chýb, ktoré sa objavia v logoch počítača

Prečo je to dôležité?

Každý počítač si zaznamenáva dôležité udalosti do systémových súborov, ktorým sa hovorí logy, po slovensky záznamníky udalostí. Zaznamenávajú sa tu informácie, napríklad kedy sa zapol počítač, čo sa nainštalovalo na počítači a samozrejme aj všetky chyby, ktoré sa vyskytnú. Kontrola týchto chýb môže odhaliť zatiaľ skryté problémy počítača a preto je dobré tieto chyby sledovať, aby sa zabránilo prípadným problémom v budúcnosti.


Monitorovanie funkčnosti služieb Windows

Monitorovanie funkčnosti základných služieb Vašeho počítača.

Prečo je to dôležité?

Služby počítača zabezpečujú, že Váš počítač pracuje ako má. Ak napríklad služba "Plug and Play" nefunguje, keď pripojíte do počítača novú tlačiareň, tak ju počítač sám nespozná a nenainštaluje. Ak nefunguje služba "zaraďovanie tlače", tak Vaša tlačiareň nič nevytlačí. Preto je dôležité monitorovať, či všetky základné služby pracujú ako majú a ak nie, tak čím skôr odstrániť príčinu a tým zabrániť možným problémom v budúcnosti.


Defragmentácia disku

Vieme zabezpečiť pravidelnú automatickú defragmentáciu Vašeho disku.

Prečo je to dôležité?

Súbory na pevnom disku počítača nie sú vždy uložené celé na jednom mieste. Počítač ukladá súbory v rôzne veľkých fragmentoch po celom disku. Keď je fragmentácia veľmi veľká, počítaču zaberá viac času skladanie týchto súborov keď ich otvárate a môže to začať ovplyvňovať rýchlosť Vašeho počítača. Preto je potrebné raz za čas defragmentovať disk.


Monitorovanie veľkosti súborov a zložiek

Vieme monitorovať veľkosť Vami vyšpecifikovaných súborov alebo zložiek na počítačoch. A v prípade prekročenia limitov Vám dáme vedieť.

Načo je to dobré?

Túto službu asi skôr využijú zákazníci, ktorým monitorujeme servere, kde sa dá nastaviť monitorovanie veľkosti databáz, prípadne monitorovanie logov - ak sa veľkosť nezmenila, môže to znamenať, že nejaký program nezafungoval. Ale môžete to využiť aj doma a sledovať, či veľkosť zložiek kde Vaše deti ukladajú filmy a fotky, neprekročí Vami zadaný limit.


Monitorovanie prítomnosti špecifických chýb v logoch

Ak máte program, ktorý generuje údaje do počítačových logov (môže to byť napríklad program na zálohovanie dát, prípadne aj Váš vlastný program), tak vieme na základe Vašich požiadaviek monitorovať ich existenciu.

Prečo je to dôležité?

Dôvody môžu byť rôzne. Napríklad v prípade zálohovacích programov Vám prítomnosť či práve neprítomnosť chýb potvrdí, že záloha bola urobená.


Monitoring záloh na serveroch

Vieme monitorovať, či Váš zálohovací program úspešne skončil.

Prečo je to dôležité?

Zálohy sú neoddeliteľnou súčasťou starostivosti o Vaše dáta. A aj keď ste nastavili program, ktorý zálohy robí, treba denno-denne sledovať, či beží ako má, aby sa predišlo nepríjemnému prekvapeniu v prípade, ak by bolo potrebné obnoviť dáta zo zálohy. Zoznam podporovaných zálohovacích programov je na Ako to funguje


Monitoring výkonu servera

Vieme monitorovať výkon servera.

Prečo je to dôležité?

Monitorujeme procesor, pamäť, disky a tým pádom v reálnom čase vidíme čo sa deje s Vašim serverom. Taktiež z histórie týchto dát Vám vieme poradiť, či netreba kúpiť viac pamäte alebo naplánovať nákup nových diskov.


Monitoring WSUS na serveri

Prečo je to dôležité?

WSUS - Windows Server Update Services, je produkt od Microsoftu, ktorým sa dajú inštalovať bezpečnostné záplaty na všetkých počítačoch vo Vašej firme. Monitorujeme WSUS a v reporte uvidíte, či je všetko v poriadku.