PC Monitoring picture english versionenglish version
entry picture

Náhľady

Denná správa - môže Vám byť zasielaná každý deň

entry picture

Týždenná správa - môže Vám byť zasielaná každý týždeň

entry picture

Správa o zmenách - na vyžiadanie

entry picture

Správa o stave hardware - na vyžiadanie

entry picture

Správa o stave software - na vyžiadanie

entry picture